İçerik yönergeleri

Du bist hier:
İçerik yönergeleri

Aşağıdaki içerik yönergeleri, kivvon.com adresindeki platformumuzda yayınlanan tüm materyaller için geçerlidir. KiVVON’da, “içerik” terimini, platformdaki yayıncılar veya kullanıcılar tarafından sağlanan format veya ortamdan bağımsız olarak her türlü dijital içerik anlamına gelecek şekilde anlıyoruz. Buna özellikle kullanıcılardan gelen yorumlar, metinler, resimler, videolar ve ses dosyaları dahildir.

Bu belgede kişilere atıfta bulunmak için kullanılan eril form her zaman kadın, erkek ve farklı kişileri içerir. Daha iyi okunabilirlik sağlamak için cinsiyete özgü yazım ve çoklu tanımlamalar kullanılmamıştır. Bu nedenle tüm kişisel tanımlamalar cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin yorumlanmalıdır.

Bu içerik yönergeleri, bizi ve kullanıcılarımızı şüpheli ve sorgulanabilir içerikten elimizden geldiğince korumakla ilgilidir.
Herkes için güvenli içerik!

KiVVON, yanlış, şiddeti yücelten, kafa karıştırıcı, nefret dolu veya zararlı içerik veya eylemler için bir platform olarak hizmet etmez ve bu amaçlar için kötüye kullanılamaz. Bu nedenle KiVVON, bu tür içeriği silme, dağıtımını önleme, bu tür içeriğin yorum yapmadan dağıtıldığı alan adlarını, kişileri, kişi gruplarını veya hesapları engelleme veya silme hakkını saklı tutar.

KiVVON’un kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

KiVVON'da ve KiVVON ile çok eğlenceli ve faydalı faydalar dileriz!

KiVVON fikir ve basın özgürlüğünü savunmaktadır. Bunu platformumuzda alışveriş yapmak için temel bir ön koşul olarak görsek bile, KiVVON’a karşı, içeriği, şekli, tasarımı veya başka herhangi bir şekilde yürürlükteki yasaları ve başkalarının haklarını ihlal edebilecek herhangi bir içeriği platformda yayınlamamakla yükümlüsünüz.

Buna göre, ceza, rekabet ve gençleri koruma yasalarını ihlal eden veya üçüncü tarafların isim, ticari marka, telif hakkı, görüntü ve/veya veri koruma haklarını ihlal eden içerik yayınlamanız yasaktır.

Kişisel haklara ve insan onuruna yönelik haksız saldırıların KiVVON’da yeri yoktur.

KiVVON’da bu içerik politikasını ihlal ediyor gibi görünen bir içerik bulursanız, bizi doğrudan platformdaki “Rapor Et” işlevi aracılığıyla veya hello@kivvon.com adresine bir e-posta göndererek bilgilendirebilirsiniz. Daha sonra içeriği kontrol ediyor ve gerekli önlemleri alıyoruz.

KiVVON, yanlış, şiddeti yücelten, kafa karıştırıcı, nefret dolu veya zararlı içerik veya eylemler için bir platform olarak hizmet etmez ve bu amaçlar için kötüye kullanılamaz. Bu nedenle KiVVON, bu tür içeriği silme, dağıtımını önleme, bu tür içeriğin yorum yapmadan dağıtıldığı alan adlarını, kişileri, kişi gruplarını veya kullanıcı hesaplarını engelleme veya silme hakkını saklı tutar.

KiVVON aynı zamanda açık fikir alışverişi için bir platformdur. Ancak, içerikten etkilenenlerin hukuka aykırı bir şekilde rencide edilmesi, yaralanması veya zarar görmesi durumunda bunun sınırları vardır. Adil ve açık bir işbirliğini mümkün kılmak/garanti altına almak için herkesin işbirliğine ihtiyacımız var!

Bu politikayı ihlal edebilecek içerikten haberdar olur olmaz, içeriği ve kullanıcıyı veya yayıncıyı engelleme koşullarının karşılanıp karşılanmadığını kontrol edeceğiz. Yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlarda, ciddi ihlalleri ilgili makamlara bildirmekle yükümlüyüz.

KiVVON nefret mesajları veya nefret dolu mesajlar yayan bireyler ve gruplar için bir platform değildir. Bu tür içeriklerden haberdar olursak, bunları engelleyeceğiz.

Bu kılavuza göre, nefret mesajları örneğin aşağıdaki içeriğe sahip olabilir:

 • KiVVON olarak tanımladığımız ırkçılık ve yabancı düşmanlığı
  • ırk, renk, soy, din veya inanç ya da ulusal veya etnik köken kriterlerine göre tanımlanan bir gruba veya bu grubun bir üyesine karşı şiddet veya nefretin kışkırtılması ve
  • Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının alenen görmezden gelinmesi, inkâr edilmesi veya önemsizleştirilmesi, bu tür bir görmezden gelme, inkâr veya önemsizleştirmenin böyle bir gruba veya bu grubun bir üyesine karşı şiddeti veya nefreti teşvik etme olasılığı varsa;
 • Kamuya mal olmuş kişiler de dahil olmak üzere kişilere karşı cezai açıdan önemli tahrikler ve bu kişilerin yaşamına, uzuvlarına veya mallarına karşı cezai açıdan önemli tehditler;
 • Bir kişinin cinsel kimliğinin veya yöneliminin aşağılanması;
 • Her türlü şiddet ve aşırılık tasvirini önemsizleştirmek veya yüceltmek;
 • Merhumun anısına hakaret;
 • Holokost’un inkârı gibi ayrımcı ve önemsizleştirici komplo teorilerinin yayılması;
 • Mezheplere, dini cemaatlere ve ideolojik örgütlere hakaret etmek;
 • Nefret dolu eylemlere göz yuman ve önyargı yayan bireyleri veya grupları desteklemek.

KiVVON’da yalan haber, propaganda veya dezenformasyona yer yoktur. Kullanıcıların KiVVON’un tarafsızlığına olan güvenini zedeleyebilecek, sağlığa zararlı veya kullanıcılarımızın güvenliğini tehlikeye atabilecek yanlış içerikleri sileceğiz. Bu tür içerikleri oluşturan, paylaşan ve dağıtan kullanıcılar KiVVON’da engellenebilir.

Bu kategori diğerlerinin yanı sıra şunları içerir

 • Ayrımcılık, önyargı ve nefrete yol açan yanıltıcı ve yanlış iddialar;
 • Bireylere, kurumlara veya gruplara yönelik taciz ve zorbalığı teşvik eden veya bunlara yol açan yanıltıcı ve yanlış iddialar;
 • Güveni kasıtlı olarak zedeleyen manipüle edilmiş ses ve görüntü dosyaları;
 • Oyların ve seçimlerin bütünlüğünü tehlikeye atan yanıltıcı ve yanlış iddialar;
 • Güvenlik ve halk sağlığı acil durumlarıyla ilgili yanlış iddialar da dahil olmak üzere kullanıcılarımızın sağlık ve güvenliğini tehlikeye atan tıbbi yanlış bilgiler.

KiVVON, bireyleri veya nüfus gruplarını karalamak, düşmanlaştırmak veya rencide etmek için bir platform değildir. KiVVON bu nedenle saldırgan ve hakaret içeren içeriği silme hakkını saklı tutar.

Bu nedenle platformda izin verilmeyen içerikler, diğer şeylerin yanı sıra şunları içerir:

 • Bir kişi veya grubun cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, anavatanı ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri veya engelliliği nedeniyle aşağılanması;
 • Düzenlenmiş görüntüler aşağılama amacıyla yayınlanmıştır;
 • Kişiler hakkında cinsel imalarda bulunulması ve cinsel eylemlerin talep veya teklif edilmesi;
 • Saldırgan yorumlar, eleştiriler ve hakaretler, saldırgan resimler veya metin materyalleri;
 • Kederli ve duyguları çok hassas olan insanlarla alay etmek;
 • Cinsel yönelimleri, cinsel geçmişleri veya geçmiş ilişkileri nedeniyle insanların bedenlerini utandırmak veya onlarla alay etmek.

KiVVON, şiddeti savunan veya yücelten kişi ve gruplar için bir sahne değildir. Aşağıdaki amaçlardan birine hizmet eden içeriği sileriz:

 • Anayasaya aykırı ve terörist örgütlerin propaganda materyallerinin dağıtımı;
 • Anayasaya aykırı ve terörist örgütlerin sembollerinin kullanılması;
 • Yurtiçinde ve/veya yurtdışında suç veya terör örgütlerinin kurulması;
 • Devleti tehlikeye atacak ciddi bir şiddet eylemi hazırlığı;
 • Suç işleme talimatı;
 • Suç işlemeye alenen teşvik;
 • Suç teşkil eden eylemlerin ödüllendirilmesi ve göz yumulması;
 • Suç işlemekle tehdit ederek kamu huzurunu bozmak;
 • Nefrete teşvik.

KiVVON, gizli ve kişisel verilerin yayılmasına izin vermez. Bu nedenle, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki içeriği siliyoruz:

 • Özel adresler, telefon numaraları ve diğer iletişim bilgileri;
 • Kişisel kimlik belgeleri;
 • Şifreler ve kullanıcı adları;
 • Özel, finansal veya tıbbi veriler;
 • Bu görüntülerin dağıtımı veya kamuya açık gösterimi nedeniyle kendi görüntü hakları ihlal edilen özel kişilerin görüntüleri.

KiVVON’da size ait istenmeyen, özel materyaller (fotoğraflar, kişisel bilgiler) bulursanız, lütfen bunları bize bildirmekten çekinmeyin.

KiVVON, uyuşturucu kullanımı, yeme bozuklukları, kendine zarar verme ve hatta intiharı destekleyen argümanların ifade edilmesi için bir platform değildir. Diğer şeylerin yanı sıra, aşağıdaki içerikler tarafımızdan silinecektir;

 • İntihar düşüncelerini teşvik eden alıntılar ve ifadeler;
 • Kendine zarar vermeye yönelik talimatlar ve teşvikler;
 • Kendine zarar vermek için reklam;
 • Rahatsız edici, tedirgin edici görüntüler;
 • İntihara teşebbüs etmiş, intihar ederek ölmüş veya kendini yaralamış kişilerle alay etmek;
 • Kendilerine zarar veren kişilere karşı duyarsız davranmak

KiVVON, platformda cinsel tacize veya pornografiye tolerans göstermez. Platformun kullanımı, ebeveynlerinin izniyle 16 yaş ve üzeri reşit olmayan kullanıcılara da açıktır. Bu tür saldırgan içerik barındıran içerikler tarafımızdan kaldırılacaktır.

Platformda çocuk pornografisi içeren içeriklerin farkına varırsak, içeriği ve platformda KiVVON’da yayınlayan kullanıcıyı derhal engelleyeceğiz ve cezai kovuşturma makamlarına şikayette bulunacağız.

Tarafımızdan silinen içerik örneğin şunları içerebilir

 • kullanıcıların ve üçüncü tarafların cinsel tacizi;
 • saldırgan, cinsiyetçi, müstehcen, kaba, aşağılık veya iğrenç materyaller ve ifadeler;
 • Pozları pornografik niyetleri düşündüren çıplak insan resimleri;
 • Fetiş görüntüler ve cinsel aktivitelerin resimsel temsilleri;
 • Açık cinsel betimlemeler.

Gerçek pornografi ile insan vücudunun – çıplak da olabilir – ilgili konular bağlamında tasviri arasında mümkün olduğunca net bir ayrım yapmaya çalışıyoruz. Bu konular arasında örneğin sağlık eğitimi ve esenlik, cinsel sağlık, emzirme ve sanat yer almaktadır.

KiVVON, ne hayvanların ne de insanların sömürü biçimlerini destekleyen veya hoş gören bir platform değildir. KiVVON, içeriğin dağıtımını kaldırır ve kısıtlar ve finansal, cinsel veya fiziksel istismar öneren kullanıcı hesaplarını siler.

Buna şunlar dahildir:

 • Tımar, uygunsuz grafik görüntüler, cinsel yorumlar ve reşit olmayanların cinsel istismarı. Bu tür bir içerikle karşılaşırsak, ilgili kolluk kuvvetleriyle iletişime geçeceğiz.
 • Eskort hizmetleri, fuhuş, seks kameraları gibi insan kaçakçılığına işaret eden veya fiziksel ya da cinsel sömürüyü düşündüren cinsel hizmetler.
 • İnsan kaçakçılığı veya koruma altındaki hayvan türlerinden elde edilen ürünlerin ticareti, nesli tükenmekte olan hayvanların ticareti veya organ ticareti gibi izinsiz ticari faaliyetler.
 • Karşılıklı rıza ile çekilmemiş veya yayınlanmamış özel veya cinsel nitelikteki fotoğraflar ve grafik temsiller, örneğin etek altı görüntüleri veya sözde “intikam pornografisi”

Kullanıcılarımız tarafından ağ pazarlaması alanında yasa dışı faaliyetlere işaret eden faaliyetler tarafımızca engellenecek ve ilgili içerik silinecektir.

Network marketing (ağ pazarlaması, çok seviyeli pazarlama (MLM), tavsiye pazarlaması veya yapılandırılmış satış olarak da bilinir) doğrudan satışın özelleşmiş bir şeklidir. Geleneksel doğrudan satışın aksine, müşteriler bağımsız satış ortakları olarak başka müşteriler edinmeye teşvik edilmektedir. Yapılarına bağlı olarak, ağ pazarlama sistemleri yasadışı bir piramit şemasına benzeyebilir veya kendilerini ağ pazarlaması olarak gösterebilir.

KiVVON olarak, sayfalarımızdaki öneri ve fikirlerin sizin için ilginç ve yararlı olduğundan emin olmak istiyoruz. Bu nedenle, dikkatimize gelen her türlü spam’i siliyoruz. Bu nedenle, KiVVON’un başkalarına verdiği izlenime dikkat etmenizi ve spam yaymaktan mümkün olduğunca kaçınmanızı rica ediyoruz.

Spam tanımımız, diğer şeylerin yanı sıra şunları içerir

 • Alakasız, yanıltıcı veya sadece bilinen gönderilerin tekrarı olan içerik;
 • Kullanıcılar için hiçbir katma değer sunmayan, yanıltıcı veya güvenilmez sayfalara bağlantılar;
 • İstenmeyen ve yanıltıcı mesajlar

KiVVON’da ücretli kullanıcı yorumları istenmemektedir ve tarafımızdan silinecektir. Ücretli yorumlar, kullanıcılara önceden belirlenmiş içeriğe veya platformda önceden belirlenmiş bir amaca sahip yorumları yayınlamaları veya başka bir şekilde yaymaları için ödeme yapıldığında veya başka bir şekilde ödüllendirildiklerinde her zaman mevcuttur.

Yayıncılar içeriklerine ücretli ürün yerleşimleri, öneriler, sponsorluk ve diğer reklam biçimlerini entegre etme seçeneğine sahiptir. Aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

 1. Reklamlar yürürlükteki yasal hükümlere uygun olmalı ve açıkça etiketlenmelidir.
 2. Reklam bizim tarafımızdan yerleştirilmediyse, bu açıkça etiketlenmelidir. Böyle bir durum söz konusu değilse, KiVVON ile bir bağlantı olduğu yönünde yanlış bir izlenim yaratılamaz.
 3. Üçüncü taraflarca verilen reklamlardan yalnızca yayıncılar sorumludur.
 4. İçerik yönergelerimizi, politikalarımızı veya kullanım şartlarımızı ihlal etmesi halinde önceden bildirimde bulunmaksızın tanıtım içeriğini platformdan kaldırma hakkımızı saklı tutarız.

Aşağıdaki ürün ve hizmetlerin içeriğinizde yer almasına izin verilmez:

 • Yasa dışı ürünler veya hizmetler
 • Seks veya eskort hizmetleri
 • Yalnızca yetişkinlere yönelik içerik
 • Çöpçatan
 • İlaçlar
 • Reçetesiz ilaçlar
 • Sınavlarda veya incelemelerde kopya çekilmesine ilişkin hizmetler
 • Hacker saldırıları, kimlik avı veya casus yazılım
 • Patlayıcılar ve fünyeler
 • Hileli veya yanıltıcı işlemler

Bu yönergeler KiVVON.com’daki tüm formatlar için geçerlidir.

Ücretsiz KiVVON uygulamasını şimdi indirin:
© 2023 KiVVON Media GmbH | Made with Love in Berlin