AGB Kanalları

Du bist hier:
AGB Kanalları

KiVVON GmbH’nin kivvon.com’daki yayıncılarla sözleşme ilişkisi için Genel Hüküm ve Koşulları

KiVVON Media GmbH, Berlin’in (KiVVON veya ‘biz’) aşağıdaki Genel Hüküm ve Koşulları, kivvon.com platformundaki yayıncılarla sözleşmeye dayalı işbirliğini yönetir. Bunlar özellikle yayıncının içeriğini kamuya açık hale getirme, tek seferlik ödeme (ödeme duvarı olarak da bilinen bir ödeme bariyeri aracılığıyla tek seferlik ödeme) yoluyla içerikten para kazanma ve içeriğe reklam yerleştirme ile ilgilidir.

Bu belgede kişileri veya iş unvanlarını belirtmek için kullanılan genel eril form her zaman kadın, erkek ve farklı kişileri aynı anda ifade eder. Yalnızca daha iyi okunabilirlik ve yasal olarak ilgili terimlerin netliğini sağlamak amacıyla, cinsiyetten bağımsız yazım ve çoklu tanımlamalar kullanılmamıştır.

1. Önsöz

KiVVON, editoryal ve gazetecilik içeriğinin oluşturulması, dağıtımı ve paraya dönüştürülmesini yeniden tasarlıyor.

2. Terminoloji

Yayıncılar, KiVVON’un platformda içerik yayınlama fırsatı verdiği ve yayıncıların kendi kanallarını oluşturduğu gerçek veya tüzel kişilerdir.

Kanal, KiVVON ile kanalın başlığı ve konu seçimi ile ilgili olarak anlaşmaya varılan, yayıncının ilgili içerikle doldurabileceği ve platform kullanıcılarının erişimine sunulan dijital bir alanı ifade eder.

İçerik, yayıncılar veya platform kullanıcıları tarafından platforma yüklenen her türlü dijital içeriği ifade eder. KiVVON, platformda metin, resim, video ve ses dosyalarını – formatı ne olursa olsun – yayınlamak için neredeyse sınırsız olanaklar sunar.

İçerik Yönergeleri, KiVVON’un yayıncılar ve platform kullanıcıları için içerik yayınlama veya içerik hakkında yorum yapma konusunda bağlayıcı davranış kurallarıdır. Bu kuralların ihlali, içerik ve yorumların silinmesine veya yayıncı ya da kullanıcının platformdan çıkarılmasına neden olabilir.

Platformda, tek seferlik ödeme, kullanıcıların abonelik almak zorunda kalmadan tek seferlik bir ödeme yaparak ücretli içeriğe tam erişim elde etme olasılığını ifade eder. Bu, genellikle ödeme duvarı olarak da bilinen bir ödeme bariyeri aracılığıyla yapılır.

Platform, internette kivvon.com adresinde kendi ve üçüncü taraf içeriğimizi yayınlamak ve bunlardan para kazanmak ve bu içerik hakkında yorum yapmak ve paylaşmak amacıyla sunduğumuz hizmetleri ifade eder.

3 Genel Hüküm ve Koşulların Geçerliliği

3.1. Bu GŞK, KiVVON Media GmbH tarafından Yayıncıya yapılan tüm yasal işlemler, hizmetler ve/veya teslimatlar için geçerlidir; ilgili sözleşmenin bir parçası haline gelirler. Yayıncının genel hüküm ve koşullarının veya benzer düzenlemelerinin geçerliliği genel olarak hariç tutulur; bunlar yalnızca tarafların bunu istisna yoluyla yazılı olarak kabul etmeleri halinde tamamen veya kısmen sözleşmenin bir parçası haline gelecektir. Bu hüküm ve koşulları bu bağlantı üzerinden PDF dosyası olarak indirebilir ve kaydedebilirsiniz.

3.2. Bağlayıcı KiVVON içerik yönergeleri, sizinle olan sözleşme ilişkisinin tamamlayıcı bir bileşenidir. Bu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

4. Sözleşmenin imzalanması

4.1. KiVVON’un amacı, kılavuz ilkelerimize uygun, yüksek kaliteli, dengeli içerik yayınlamaktır. KiVVON’da bir kanalın işletilmesi ve bu kanalda içerik yayınlanması, yayıncı ile KiVVON arasında önceden bir sözleşme yapılmasını ve KiVVON’da kendi kanalına sahip bir yayıncı olarak onaylanmasını gerektirir. KiVVON, her durumda yayıncı ile bir sözleşme imzalanmasını gözden geçirme ve reddetme hakkını saklı tutar.

4.2. KiVVON ve yayıncı arasındaki bir sözleşme, ilgili bir sözleşmenin imzalanması, KiVVON tarafından yayıncının yazılı onayı veya KiVVON tarafından yayıncının kanallarını oluşturması için platformun kullanıma sunulması ile sonuçlandırılır.

5 Sözleşmenin konusu

5.1. Yayıncı ile yapılan sözleşmenin konusu, Yayıncı’nın Platform’a içerik yüklemek ve yayınlamak için Platform’u kullanabilmesinin yanı sıra bu içerikten para kazanabilmesidir.

5.2. Bireysel içerik yüklerken, yayıncı içeriğin tamamen ücretsiz erişilebilir olmadığını, ancak kullanıcının sınırsız erişim için yayıncı tarafından belirlenen bir fiyat ödemesi gerektiğini belirtme seçeneğine sahiptir. Fiyat, kullanıcı tarafından tek seferlik bir ödemedir. Abonelik gerekli değildir. Yayıncı, bu şekilde elde edilen net satışlardan yüzdelik bir pay alma hakkına sahiptir.

5.3. KiVVON’un reklam müşterilerinin reklamlarını içerik ortamına yerleştirmesiyle daha fazla para kazanma sağlanır. Yayıncı, içeriğinin bu şekilde paraya dönüştürülmesinin sonucuna katılır. Bir yayıncı, kanalının ayar seçeneklerinde reklam geliri yoluyla kazanç fırsatlarını reddedebilir.

6. kanallarınız

6.1. Bir yayıncının kanalları yalnızca KiVVON tarafından onaylandıktan sonra platformda oluşturulur. Yayıncı, kanalın amaçlanan içeriğinin başlığını ve bağlayıcı, somut bir tanımını ileterek onay için başvurur. KiVVON, talep edilen başlıkları ve içeriği reddetme ve başlıklarda ve içerikte değişiklik önerme hakkını saklı tutar.

6.2. Hesabınızı oluştururken, bir yayıncı olarak kullanıcı adınız olarak gerçek adınız olmak zorunda olmayan bir takma ad seçebilirsiniz. Üçüncü tarafların haklarını (örneğin kişisel haklar veya ticari marka hakları) ihlal etmediği veya takma ad başka bir kullanıcı tarafından seçilmediği sürece takma adınızı seçmekte özgürsünüz. Bir yayıncının kullanıcı adı olarak alan adlarına veya URL’lere izin verilmez. Seçtiğiniz kullanıcı adının üçüncü tarafların haklarını ihlal edebileceği veya içerik politikamızın ilkelerini ihlal edebileceği sonucuna varırsak, seçtiğiniz kullanıcı adını değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

6.3. Yayıncı, kanalın içeriğini, kanalın kararlaştırılan içeriği, bu GŞK, kanal sahibi ile sözleşme ilişkisi için geçerli olan kurallar ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde düzenlemekte serbesttir. KiVVON içeriği düzenlemez veya gözden geçirmez. Yasal yükümlülüklerimiz kapsamında, yasa dışı faaliyetlerden veya içeriklerden haberdar olmamız halinde, içeriği yayınlamayı reddetme, silme veya bu içeriğe erişimi engelleme seçeneğimiz bulunmaktadır.

7. KiVVON’daki içeriğiniz ve davranışınız

7.1. İçeriğiniz içerik yönergelerimize ve yasal gerekliliklere uygun olmalıdır. Diğer şeylerin yanı sıra, bunu yapmakla yükümlüsünüz,

– KiVVON’da içeriği, şekli veya tasarımı yoluyla veya başka herhangi bir şekilde geçerli yasaları veya genel ahlakı ihlal eden herhangi bir içerik yayınlamamak veya bunlara bağlantı vermemek. Özellikle, içerik yüklerken yürürlükteki yasalara (örneğin ceza hukuku, rekabet hukuku ve gençleri koruma hukuku) uymak ve herhangi bir üçüncü taraf hakkını (örneğin bir isim, ticari marka, telif hakkı, görüntü ve veri koruma hakları) ihlal etmemekle yükümlüsünüz;
– Bu doğrultuda, yasa dışı, yanıltıcı, ayrımcı veya hileli içerik veya eylemler yayınlamamak;
– diğer yayıncılara ve kullanıcılara saygılı davranmak ve farklı bir görüşe sahipseniz hakaret etmemek veya objektif olmamak;
– başka bir kişinin özel veya gizli bilgilerini açık rızası olmadan yayınlamamak;
– virüs veya kötü amaçlı kod yüklememek veya platformumuzun düzgün çalışmasını veya görünümünü etkileyebilecek herhangi bir şey yapmamak;
– önceden açık iznimiz olmadan platformumuzdaki erişim yetkiniz olmayan içeriklere ve diğer verilere erişmek, bunları toplamak veya başka bir şekilde erişmeye çalışmak için otomatik yöntemler kullanmamak;
– içerik yönergelerimize veya yasal gerekliliklere aykırı web sitelerine ve içeriklere bağlantı vermemek.

7.2. Kullanıcıların anonimliğini kaldırmak veya kamuya yönelik olmayan özel mesajlardan, e-postalardan veya sohbetlerden kullanıcı bilgilerini ifşa etmek gizlilik ihlalidir ve bu nedenle yasa dışıdır.

7.3. Ayrıca, platformun veya temel teknik altyapının çalışmasına zarar verebilecek herhangi bir şey yapmaktan kaçınmalısınız. Bu özellikle şunları içerir: platformun kullanımıyla bağlantılı olarak otomatik prosedürlerin, komut dosyalarının veya veritabanlarının kullanımı; platformun doğru kullanımı için gerekli olmadıkça ve tarafımızdan önceden açıkça yetkilendirilmedikçe, verilerin ve/veya diğer içeriğin otomatik olarak okunması, engellenmesi, üzerine yazılması, değiştirilmesi, kopyalanması.

8. Sorumluluk

8.1. Bir yayıncı olarak, genel yasalara uygun olarak kendi içeriğinizden ve platforma yüklenen içeriğinizin KiVVON’un içerik yönergelerine uygun olmasından yalnızca siz sorumlusunuz.

8.2. KIVVON, platformdaki konu çeşitliliğini ve teklif kalitesini kontrol etmek için içerik kılavuzu aracılığıyla sizinle birlikte işlettiğiniz kanalların temel içerik çerçevesini tanımlasa da, içeriğinizin içeriğini veya bilgilerini kendimiz olarak benimsemiyoruz. Bunun yerine, size yalnızca içeriğinizi yayınlamanız için bir platform sunuyoruz. Bu durumda editoryal sorumluluğumuz platformdaki kendi içeriğimizle sınırlıdır.

8.3. Platformda yayınladığınız içeriğin telif hakkı kullanım haklarına sahip olduğunuzdan emin olmak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Bu, içeriğinizin tamamı veya bir kısmı için geçerli değilse, ortaya çıkan yasal ve diğer sonuçların tek riski size aittir. İçeriği platformda yayınlamak için tüm haklara sahip olduğunuzdan emin değilseniz, söz konusu içeriği platforma yüklememelisiniz.

8.4. Bir yayıncı olarak, içeriğinizde yer alan kişi veya olay tasvirlerinin kişilik haklarını ihlal etme riski taşıyıp taşımadığını kontrol etmekten de sorumlusunuz. Bu hakların ihlali durumunda, bundan kaynaklanan her türlü sonuç için münhasır risk size ait olacaktır.

8.5. Platforma tarafınızdan yüklenen ve tarafımızca saklanan bilgileri izlemek veya yasa dışı faaliyete işaret eden durumları araştırmak zorunda değiliz. Ancak, bizde saklanan içeriğinizle ilgili olarak, yasa dışı bir eylemin veya bilginin farkına varır varmaz veya yasa dışı bir eylemin veya bilginin ortaya çıkmasına neden olan gerçeklerin veya koşulların farkına varır varmaz, yasal olarak derhal harekete geçmek ve içeriği kaldırmak veya erişimi engellemek zorundayız.

9. giriş bilgileriniz

9.1. Kanalınızı tasarlamak ve diğer ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için platformdaki oturum açma işleminiz için güvenli bir şifre seçmelisiniz. Erişim verilerinizi sorumlu bir şekilde kullanmakla yükümlüsünüz. Özellikle, erişim verilerinizi üçüncü taraflara ifşa etmeniz ve/veya üçüncü taraflara kullanıcı hesabınıza erişim sağlamanız veya hesabınızı başka birine devretmeniz yasaktır. Lütfen şifrenizi zaman zaman ve özellikle başkaları tarafından biliniyor olabileceği izlenimini edindiğinizde değiştirin. Hesabınıza yetkisiz erişim olduğunu fark ederseniz, derhal bizi bilgilendirmelisiniz.

9.2. Bu yükümlülükleri ihlal ederseniz ve kullanıcı hesabınız üçüncü şahıslar tarafından kullanılırsa, kullanıcı hesabınız kullanılarak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden siz sorumlu olursunuz. Yalnızca kullanıcı hesabınızın kötüye kullanımından sorumlu olmadığınız kanıtlanabilirse sorumlu değilsiniz.

10. Telif hakları

10.1. Platforma içerik göndererek, KiVVON’a yasal telif hakkı süresince veya en azından içerik KiVVON’dan silinene kadar aşağıdaki kullanım haklarını verirsiniz:

– Hizmetlerimizi sağlamak ve geliştirmek için içeriğinizi barındırma, kamuya açık hale getirme, çoğaltma, dağıtma, değiştirme, görüntüleme, gerçekleştirme ve başka şekillerde kullanma konusunda bize telifsiz, dünya çapında, münhasır olmayan bir hak verirsiniz.
– KiVVON’a, içeriğinizin çevresine reklam yerleştirerek içeriği ticari olarak kullanma (para kazanma) hakkı verirsiniz. Karşılığında, içeriğinizden para kazanılmasıyla elde edilen gelirin bir yüzdesini alma hakkına sahip olursunuz.
– KiVVON’a yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için hizmet sağlayıcıları ve üçüncü tarafları kullanma ve gerekirse onlara alt lisanslar verme hakkını verirsiniz.

10.2. KiVVON, her durumda sizin tarafınızdan yayınlanan içeriğin yazarını belirtmek zorunda değildir.

10.3. Daha sonra içeriğinizin haklarının – özellikle telif haklarının – tek sahibi olmadığınızı veya olmadığınızı tespit ederseniz, platformdaki ilgili içeriği derhal silmekle yükümlüsünüz.

10.4. Aksi takdirde, içeriğinizin tüm kullanım ve yararlanma haklarını saklı tutarsınız. Bu, içeriğinizi başka yerlerde herkese açık olarak erişilebilir kılma ve çevrimiçi ve çevrimdışı olarak herhangi bir biçimde kullanma ve yararlanma hakkınızı içerir.

10.5. KiVVON, içeriğinizi herkese açık hale getirmek için platformu kullanma hakkını verir.

11. Kanalınızın katkıda bulunanlar tarafından desteklenmesi

11.1. KiVVON’daki kullanıcıları kanalınızda yayınlanmak üzere size içerik göndermeye davet etme seçeneğiniz vardır. Bu, bu içeriği kanalınıza gerçekten dahil etmeniz için herhangi bir yükümlülüğe yol açmaz. Bunun yerine, kanalınızda yayınlanmadan önce ve sonra kontrol etme ve düzenleme, örneğin ekleme yapma, kısaltma veya düzeltme yapma fırsatına sahipsiniz. İçeriği, kanalınızda yayınlandıktan sonra istediğiniz zaman kaldırma hakkına sahipsiniz.

11.2. Tarafınızdan yapılan editoryal işlem veya seçim nedeniyle, yayınlanması durumunda katkıda bulunan kişi ile birlikte bu içerikten siz de sorumlu olursunuz. Bu içeriğe ilişkin sorumluluk paragrafta açıklananla aynıdır. 8 kendi içeriğiniz için tanımlanmıştır.

11.3. Bir katılımcı içeriğini göndererek, içeriğini düzenleyebilmeniz ve KiVVON’da kendi içeriğiniz olarak yayınlayabilmeniz için size yeterli telif hakkı kullanım hakkı verir. Bir kullanıcının içeriğini kanalınızda yayınlamak istiyorsanız, kullanıcıyı kullanıcı adıyla katkıda bulunan veya yazar olarak adlandırmalısınız.

12. reklam geliri

12.1. KiVVON’a, platformda görüntülendiğinde ve içeriğinizi diğer web sitelerine, platformlara, uygulamalara veya başka yerlere yerleştirirken içeriğin ortamına reklam yerleştirerek platformdaki içeriğinizi ticari olarak kullanma (para kazanma) hakkı verirsiniz. KiVVON, özellikle video ve ses kayıtları olmak üzere içeriğin oynatılmasından önce veya arasına ücretli reklam ekleme seçeneğine sahiptir.

12.2. Karşılığında, içeriğinizden para kazanılmasıyla elde edilen gelirin bir yüzdesini alma hakkına sahip olursunuz. Reklam gelirine katılım miktarınız net gelirin %70’i kadardır. Kanalınızda bir katılımcı tarafından yayınlanan içerik, kendi içeriğinizle aynı şekilde para kazanma için değerlendirilecektir.

12.3. Hiçbir koşulda, bir yayıncının KiVVON’a karşı, içeriğinde veya içeriğiyle bağlantılı olarak ücretli reklamların minimum sayıda eklenmesi, garanti edilen minimum ciro veya miktar açısından garanti edilen diğer hizmetler için bir talebi yoktur. Ayrıca, kanal ayarlarınızda reklamlardan elde edilen geliri devre dışı bırakma hakkına da sahipsiniz.

13. tek seferlik ödeme

13.1. Yayıncı, bireysel içerik yüklerken, kullanıcının bu içeriğe tam erişim elde etmek istemesi halinde bir kerelik ödeme olarak ödemesi gereken (net) bir fiyat belirleme seçeneğine sahiptir. Bu, kullanıcılara içerik satışı değil, yalnızca içeriğin tamamına erişim fırsatıdır. Kullanıcı tarafından ödeme KiVVON tarafından sağlanan ödeme sistemi aracılığıyla yapılır.

13.2. KiVVON, yayıncının ücretli içeriği ile elde edilen gelir için yayıncıya fatura keser ve ilgili bir kredi notu düzenler. Kredi notu, Yayıncının içeriği ile elde edilen net cironun %80’ine ve Yayıncı tarafından bir faturada gösterilmesi gerektiği ölçüde yasal KDV’ye tekabül eder.

13.3. Bir kredi notunun oluşturulması ve ardından kredinin ödenmesi, yayıncının KiVVON’a yaptığı talepten sonra gerçekleştirilir. Talep için ön koşul, yayıncının talep sırasında Tek Seferlik Ödemelerden en az 10,00 EUR tutarında bir alacak bakiyesine sahip olmasıdır.

13.4. Kredi notu düzenlenir ve kredi, yayıncının talebini takip eden takvim ayının başında ödenir.

14. baskı yükümlülüğü

14.1. Bir yayıncı olarak, KiVVON’daki kanalınız için yasal bir bildirim sağlamak için yasal bir yükümlülüğünüz vardır. Platform, kullanıcılara yasal bildiriminizi istedikleri zaman görüntüleme seçeneği sunar. Yasal bildiriminizde doğru ve yeterli bilgi vermek ve değişiklik olması halinde derhal güncellemekle yükümlüsünüz.

14.2. Alman Devletlerarası Medya Anlaşması, editoryal gazetecilik içeriğine sahip telemedya sağlayıcıları için, bir kişinin yasal bildirimde Madde 18 paragrafı anlamında sorumlu kişi olarak belirtilmesini de gerektirir. 2 MStV.

14.3. KiVVON’da bir yayıncı olarak, kişisel verilerin sizin tarafınızdan işlenmesine ilişkin bilgileri içeren bir gizlilik politikası sağlamakla yükümlüsünüz. Kanalınızı platformda kurarken, bu bildirgenin internet bağlantısını sağlamalısınız.

15. üçüncü taraf taleplerine karşı tazminat

15.1. Üçüncü taraflar, içerik tarafından hakların ihlali veya Yayıncı tarafından yapılan diğer yasadışı eylemler nedeniyle KiVVON’a karşı hak talebinde bulunursa, Yayıncı, KiVVON’u bu GŞK ve İçerik Politikamız da dahil olmak üzere sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan tüm talep ve masraflara karşı tazmin edecektir.

15.2. Üçüncü taraflar, KiVVON’a karşı Yayıncı tarafından sağlanan içeriğin dahil edilmesinin telif haklarını, ticari marka haklarını ve/veya sınai mülkiyet haklarını veya üçüncü tarafların diğer haklarını ihlal ettiği iddiasında bulunursa, KiVVON bunu gecikmeden Yayıncıya yazılı olarak bildirecektir.

16. yayıncılarla birlikte açık hava reklamcılığı

KiVVON, platform için açık hava reklamlarında yayıncıyı kullanıcı adı ve kanalı ile adlandırabilir. Yayıncının onayını aldıktan sonra KiVVON, basın bültenlerinde yayıncıdan alıntılara yer verebilir.

17. Garanti

17.1. KiVVON, hizmetlerin sağlanması ve para kazanma ile belirli sonuçların veya başarıların elde edileceğine dair herhangi bir garanti vermez.

17.2. KiVVON, Yayıncıya platformun, kanalının veya platformdaki içeriğinin değişiklik yapılmadan veya kesintisiz erişim sağlanacağını garanti etmez.

17.3. KiVVON’un harici web sitelerinin tasarımı ve içeriği üzerinde hiçbir etkisi yoktur ve bunlar için herhangi bir sorumluluk kabul edemez. Bu nedenle, platformdaki harici sitelere bağlanan tüm üçüncü taraf içeriklerinden kendimizi ayırıyoruz.

18. Sorumluluk

18.1. KiVVON yalnızca kasıt ve ağır ihmal durumlarında sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk muafiyeti can, uzuv veya sağlık yaralanmaları için geçerli değildir. Ayrıca, sözleşmeden doğan önemli yükümlülüklerin (temel yükümlülükler) kusurlu bir şekilde ihlal edilmesi de sorumluluk sınırlamasının dışında tutulmuştur. Önemli sözleşme yükümlülükleri, KiVVON tarafından yerine getirilmesi gereken ve sözleşme amacına ulaşılması için son derece önemli olan veya KiVVON tarafından uyulması gereken ve ihlali sözleşme amacına ulaşılmasının tehlikeye girmesine neden olabilecek yükümlülüklerdir.

18.2. KiVVON’un hafif ihmalden sorumlu olduğu ölçüde, sorumluluk tipik olarak öngörülebilir hasarla sınırlı olacaktır.

18.3. KiVVON’un sorumluluğunun hariç tutulduğu ölçüde, herhangi bir kar kaybı, iş kaybı, şerefiye kaybı, beklenen tasarruf, mal kaybı, tamamlanmamış sözleşmelerin kaybı, kullanım veya veri kaybı veya herhangi bir özel veya dolaylı kayıp, dolaylı veya tamamen ekonomik kayıp, maliyet, hasar, ücret veya masraftan sorumlu olmayacağız.

18.4. KiVVON’un sorumluluğu hariç tutulduğu veya sınırlandırıldığı ölçüde, bu aynı zamanda temsilcileri, yöneticileri ve vekilleri için de geçerli olacaktır.

18.5. KiVVON’a karşı tazminat talepleri, yayıncının zarara yol açan olaydan haberdar olmasından bir yıl sonra zaman aşımına uğrayacaktır.

18.6. Kasıtlı ve ağır ihmalkar eylemlerden, cana, uzuvlara veya sağlığa zarar verilmesinden ve temel yükümlülüklerin kusurlu bir şekilde ihlal edilmesinden kaynaklanan talepler için zamanaşımı süreleri yasal zamanaşımı sürelerine tabidir.

19. bir kanalın iletimi

19.1. KiVVON’un onayı ile kanalları, bu kanalları yeni yayıncılar olarak devam ettirecek üçüncü taraflara aktarma seçeneğiniz vardır.

19.2. Bir transfer, bir transferin planlandığını ve kanalınızı kimin devralmak istediğini bize bildirmenizi gerektirir. Bu durumda KiVVON, devralmayı düşündüğünüz kişinin kanalınızı içerik ve kalite açısından uygun içerikle devam ettirmesinin beklenip beklenemeyeceğini kontrol edecektir. KiVVON devri kabul edebilir, reddedebilir veya devralan olarak başka bir kişiyi önerebilir. Ayrıca KiVVON’un kanalınızı kendisinin devralmasını önerme seçeneğimiz de var.

20. iptal / silme

20.1. Her iki taraf da ay sonuna kadar 4 haftalık bir ihbar süresi ile sözleşmeyi yazılı olarak iptal etme seçeneğine sahiptir. İptal yürürlüğe girdiğinde, kanalınıza ve içeriğinize erişiminiz devre dışı bırakılacaktır. KiVVON’a verdiğiniz haklar, içeriğinizden para kazanma sonuçlarından pay alma hakkınız, içeriğiniz için sorumluluğunuz ve KiVVON’u üçüncü taraf taleplerine karşı tazmin etme yükümlülüğünüz fesih sonucunda sona ermez.

20.2. Taraflar, haklı bir nedene dayanarak sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir. Münferit olayın tüm koşulları dikkate alındığında ve her iki tarafın menfaatleri tartıldığında, taraflardan birinin ihbar süresinin sona ermesine kadar sözleşme ilişkisini sürdürmesi makul olarak beklenemiyorsa, haklı neden mevcuttur. KiVVON tarafından iptal için önemli bir neden, diğer şeylerin yanı sıra, aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

– Yayıncı, yazılı bir uyarıya rağmen, özellikle yasal gereklilikleri veya içerik yönergelerimizi tekrar tekrar ihlal ederek, bu sözleşme kapsamındaki önemli yükümlülüklerini sürdürür veya tekrar tekrar ihlal eder;
– sözleşmeye dayalı bir hizmetin yerine getirilmesinin Yayıncının sorumlu olduğu nedenlerden dolayı imkansız hale gelmesi veya 14 günlük bir ek süre belirlenmesine rağmen daha da gecikmesi.

20.3. Yayıncı tarafından fesih için geçerli neden, örneğin KiVVON’un iddia edilen bir ihlali düzeltmek için 14 günlük bir ek süre ile yazılı bir uyarıya rağmen bu sözleşmenin önemli hükümlerini ihlal etmeye devam etmesi durumunda var sayılacaktır.

20.4. Kanalınızdaki içerikler sizin tarafınızdan silinebilir. İptal işleminin geri alınması mümkün değildir. Tek Seferlik Ödeme yoluyla sunulan ve bir kullanıcı tarafından en az bir kez başarıyla işlenmiş olan içerik, silme olasılığının açıkça dışında tutulur. Bir kanalın bir bütün olarak silinmesi ancak içindeki tüm içerik silindikten sonra mümkündür.

20.5. İptal işleminiz sonucunda kanalınıza erişiminiz zaten devre dışı bırakılmışsa, tek tek içeriğin mi yoksa kanalınızın tüm içeriğinin mi silinmesi gerektiğine ilişkin talimatlarla birlikte yazılı silme talebinizi aldıktan sonra sizden gelen içeriği sileceğiz. Kimliğinizle ilgili herhangi bir şüpheyi ortadan kaldırmak için, bu durumda silme işlemini gerçekleştirmeden önce kendinizi uygun bir şekilde meşrulaştırmanızı isteyebiliriz.

21 Mücbir sebepler

Bir hizmet veya yükümlülüğün yerine getirilmesini önemli ölçüde zorlaştıran veya imkansız hale getiren mücbir sebep halleri, ilgili tarafa bu hizmet veya yükümlülüğün yerine getirilmesini engelleme süresi boyunca erteleme hakkı verecektir. Tarafların şirketlerindeki endüstriyel anlaşmazlıklar veya üçüncü taraf şirketlerdeki endüstriyel anlaşmazlıklar mücbir sebeplere eşdeğerdir. Engelin niteliği nedeniyle hizmetin makul bir süre içinde sağlanması beklenemiyorsa, taraflardan herhangi biri haklı bir nedenle sözleşmeyi olağanüstü feshetme hakkına sahip olacaktır.

22. veri̇ koruma

22.1. Taraflar, sözleşmeleri yürütürken veri koruma kanunu hükümlerine uymayı taahhüt eder; özellikle Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Federal Veri Koruma Yasası ve Telekomünikasyon Telemedia Veri Koruma Yasası.

22.2. KiVVON’un gizlilik politikasını aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.

22.3. KiVVON, kişisel verilerinizi bir sözleşmenin başlatılması ve yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece ve KiVVON’un yasal düzenlemeler nedeniyle bu verileri saklamak ve/veya işlemek zorunda olduğu sürece işler ve saklar.

23. gizlilik

23.1. Taraflar, sözleşmeye dayalı işbirliğinin ifası sırasında birbirleri hakkında öğrendikleri her türlü know-how’ı ve ticari sırları ve genel olarak bilinmeyen tüm know-how’ı üçüncü taraflardan gizli tutmayı ve çalışanlarını bu doğrultuda yükümlü kılmayı taahhüt ederler. Bu, özellikle – ancak münhasıran değil – iş ortakları, diğer yayıncılar, şirket içi bilgiler, kullanılan teknolojiler ve süreçler hakkındaki tüm bilgiler için geçerlidir.
23.2. Taraflar, genel olarak bilinen veya bilinir hale gelen, ilgili tarafa karşı bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeden üçüncü bir tarafça ifşa edilen veya resmi veya yasal yükümlülükler nedeniyle ifşa edilmesi gereken bilgilerle ilgili olarak gizliliği korumakla yükümlü değildir.

24. yazılı form

KiVVON ile aksi kararlaştırılmadıkça, teminat anlaşmalarının, sözleşmedeki değişikliklerin veya eklemelerin geçerliliği ve genel olarak kararlaştırılan yazılı forma uygunluk için asgari şart KiVVON’a uygun metin formudur. § 126b BGB. Bu yazılı şekil şartında yapılacak değişiklikler BGB § 126 uyarınca yazılı olarak yapılmalıdır. KiVVON çalışanları sözlü teminat anlaşmaları yapma veya sözlü güvence verme yetkisine sahip değildir. Bu açıdan da sadece yazılı anlaşmalar etkilidir.

25. GTC’nin değiştirilmesi

25.1. Hizmetlerimizin, diğer tekliflerimizin ve işlevlerimizin daha da geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için sürekli çalışıyoruz. Bu nedenle, tekliflerimizle hala eşleşmelerini sağlamak için bu kullanım koşullarını zaman zaman değiştirmemiz ve güncellememiz gerekecektir. Değişiklik yaparken, çıkarlarınızı göz önünde bulundurarak değişikliklerin sizin için makul olup olmadığını ve özellikle de sizi makul olmayan bir şekilde dezavantajlı duruma düşürmemesini dikkate alacağız.

25.2. Kullanım Koşullarımızda yapılacak herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce sizi e-posta ile bilgilendireceğiz, böylece planlanan değişiklikleri zamanında inceleme fırsatınız olacaktır. Ancak bu durum, değişikliklerin kanunla veya yasal olarak öngörülmesi halinde geçerli değildir. Bu 30 günlük süre ve önemi hakkında sizi bildirimimizde bilgilendireceğiz. Güncellenmiş kullanım koşulları yürürlüğe girer girmez, kanalınızı işletmeye devam ederseniz bunlara bağlı kalacaksınız.

25.3. Bununla birlikte, güncellenmiş kullanım şartlarımızı kabul etmek istemiyorsanız ve yayıncı statünüzden vazgeçmek istiyorsanız, KiVVON ile aranızdaki mevcut kullanıcı sözleşmesini bildirimde bulunmaksızın iptal etme seçeneğiniz vardır.

26 Nihai hükümler

26.1. KiVVON ile anlaşmazlıklara yol açan sorunlarla karşılaşırsanız, sorunu mümkün olduğunca bürokratik olmayan bir şekilde birlikte çözebilmemiz için önce bizimle iletişime geçmeyi taahhüt edersiniz.

26.2. KiVVON ve Yayıncı arasındaki sözleşme ilişkisi, bu GTC de dahil olmak üzere, Federal Almanya Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır.

26.3. Doğrudan veya dolaylı olarak sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar için yargı yeri KiVVON’un kayıtlı ofisinin bulunduğu yerdir. KiVVON ayrıca yayıncının yasal yargı yerinde yasal bir ihtilaf açma hakkına sahiptir. Başta münhasır sorumluluklar olmak üzere ağır basan yasal hükümler bundan etkilenmez.

26.4. Bu GŞK’nin tamamen veya kısmen sözleşmenin bir parçası haline gelmemesi veya bu Kullanım Koşullarının münferit hükümlerinin tamamen veya kısmen geçersiz olması veya başka nedenlerle uygulanamaz olması durumunda, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini koruyacaktır. Bu hükümler sözleşmenin bir parçası haline gelmediği veya geçersiz olduğu sürece, sözleşmenin içeriği yasal hükümlere tabi olacaktır.

Statü 22 Nisan 2024

Ücretsiz KiVVON uygulamasını şimdi indirin:
© 2023 KiVVON Media GmbH | Made with Love in Berlin